Vakinhoud

  • Leren rekenen met vectoren en matrices.
  • De methode van rijreductie voor het oplossen van lineaire systemen.
  • De begrippen lineair onafhankelijk, span en basis
  • Elementaire lineaire transformaties, de begrippen surjectief en injectief.
  • De begrippen deelruimte, basis en dimensie en voorbeelden hiervan.
  • Eigenwaardes en eigenvectoren van een matrix.

Dit vak is een combinatie van de vakken Lineaire Algebra 1 en Lineaire Algebra 2 die bij andere TU-opleidingen aangeboden worden.

Leerdoelen

Het kennen van basisbegrippen, het gebruik van basismethodes.
Het maken van logische afleidingen met behulp van deze begrippen en methodes.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top