In de komende fragmenten wordt paragraaf 2.1 t/m 2.3 van Lay behandeld. In deze paragrafen wordt uitgelegd hoe kan worden gerekend met matrices en hoe de inverse van een matrix wordt berekend. Het college wordt afgesloten met een reeks fragmenten waarin enkele stellingen gerelateerd aan de “Invertible matrix theorem” worden bewezen.

  • §2.1: Rekenen met matrices
  • §2.2: Inverse van een matrix
  • §2.3: Invertible matrix theorem
Back to top