Bewijs van de tweede cirkel

Course subject(s) 4. Matrices, inversie en stellingen

In dit fragment wordt de tweede cirkel van de Invertible Matrix Theorem bewezen. De tweede cirkel bestaat uit de vijf equivalente uitspraken a, k, g, c en b.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top