In de komende fragmenten wordt paragraaf 1.7 t/m 1.9 van Lay behandeld. In deze paragrafen wordt het idee van lineaire onafhankelijkheid uitgebreid besproken en de lineaire afbeelding wordt behandeld. Tijdens de uitleg komen onder andere de begrippen injectief en surjectief aan bod.

  • §1.7: Lineaire onafhankelijkheid
  • §1.8: Lineaire afbeelding
  • §1.9: Matrix van een lineaire afbeelding

In het onderstaande fragment worden de termen domein, codomein en bereik besproken. Dit is mogelijk al bekende stof en wordt herhaald omdat deze termen bekend moeten zijn voordat aan de bovenstaande stof kan worden begonnen.

Back to top