Een matrix als transformatie (voorbeeld)

Course subject(s) 3. Lineaire onafhankelijkheid en lineaire afbeelding

Voortbouwend op de nieuwe kennis over wat een matrix is, wordt in dit fragment een voorbeeld uitgewerkt waarin de matrix een transformatie representeert.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top