Nu de basis operaties bekend zijn wordt in de komende fragmenten, gebaseerd op paragrafen 1.3, 1.4 en 1.5, ingegaan op het rekenen met vectoren en matrices. In deze paragrafen worden vector vergelijkingen, matrix vergelijking en oplossingen van lineaire stelsels behandeld.

  • §1.3: Vector vergelijkingen
  • §1.4: Matrix vergelijking Ax = b
  • §1.5: Oplossingen van lineaire stelsels

Voordat kan worden begonnen aan de behandeling van vector en matrix vergelijkingen wordt de voorkennis opgefrist.
In onderstaand fragment wordt een introductie gegeven over wat een vector is. Het optellen en scalair vermenigvuldigen van vectoren met twee componenten wordt zowel algebraïsch als meetkundig behandeld. Op het eind wordt uitgelegd hoe een vector 3 of zelfs meer componenten kan hebben.

Back to top