De parametervoorstelling van de oplossing van een stelsel (voorbeeld)

Course subject(s) 2. Rekenen met vectoren en matrices

In dit voorbeeld wordt een homogene matrixvergelijking opgelost. Er wordt bij verteld welke fout er kan in kan sluipen en waarom deze moet worden vermeden.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top