In het vak Lineaire Algebra wordt er elke week een inleveropgave opgegeven waarmee de theoretische kennis van die week wordt getoetst.
Ook zijn er on-line oefeningen beschikbaar om de geleerde technieken in de praktijk toe te passen.
Halverwege het vak is er een tussentoets waarbij de geleerde stof van de eerste 3 weken wordt getoetst.
Van de toetsen is geen uitwerking beschikbaar, bij de on-line oefeningen is het wel mogelijk om het antwoord in te zien.

De opgaves, oefeningen en toetsen zijn per onderwerp ingedeeld en beschikbaar via de links hieronder of het menu links. De onderwerpen komen overeen met de indeling van de colleges.

Back to top

Help us improve TU Delft OpenCourseWare

Help us to get to know you and your ideas on how to improve the OCW website. If you take 5 minutes and fill out our survey, you would be very helpful.

Open Survey