2. Rekenen met vectoren en matrices

Course subject(s) Opdrachten

De on-line opgaves zijn in dit onderdeel gericht op lineaire combinaties, bepaling van de Span, het oplossen van matrixvergelijkingen en het gebruik van de parametervoorstelling. De opgaves werken niet goed in Internet Explorer, gebruikt u alstublieft een andere browser.

De inleveropgave kunt u hieronder vinden. Deze set opdrachten heeft enkele opmerkingen erbij ter verduidelijking van de vragen.

Opgave

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top