In de komende fragmenten worden paragraaf 1.1 en 1.2 van Lay behandeld. In deze paragrafen wordt uitgelegd wat een lineair stelsel is en welke stappen nodig zijn om een oplossing van een stelsel te vinden.

Back to top