Wat is een lineair stelsel?

Course subject(s) 1. Lineaire stelsels

Algebraische uitleg

In onderstaand fragment wordt er besproken wat een lineaire vergelijking is aan de hand van algebraïsche voorbeelden. Vervolgens wordt uitgelegd wat een lineair stelsel is.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top