Het aantal oplossingen van een stelsel (voorbeeld)

Course subject(s) 1. Lineaire stelsels

Aan de hand van een oude tentamenvraag wordt uitleg gegeven over het vinden van het aantal mogelijke oplossingen van een lineair stelsel.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top