De oplossing van een lineair stelsel

Course subject(s) 1. Lineaire stelsels

Om een lineair stelsel snel op te kunnen schrijven is het mogelijk deze op te schrijven in matrix notatie. Deze notatie wordt getoond in dit college aan de hand van een voorbeeld.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top