De gerecudeerde echelonvorm van een matrix

Course subject(s) 1. Lineaire stelsels

De gereduceerde echelonvorm wordt geïntroduceerd. Met behulp hiermee kan er worden bepaald wanneer er geen rij-operaties meer nodig zijn. Ook worden de voordelen van de gereduceerde echelonvorm besproken.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top