De echelonvorm van een matrix

Course subject(s) 1. Lineaire stelsels

In dit college wordt uitgelegd wat de echelonvorm van een matrix is en hoe deze helpt bij het vinden van een oplossing van het lineaire stelsel.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top