1. Lineaire stelsels

Course subject(s) Opdrachten

De on-line opgaves zijn in dit onderdeel gericht op het gebruik van rij-reductie om een stelsel in gereduceerde echelonvorm te transformeren. De opgaves werken niet goed in Internet Explorer, gebruikt u alstublieft een andere browser.

De andereĀ opgave kunt u hieronder vinden. Deze set opdrachten heeft enkele opmerkingen erbij ter verduidelijking van de vragen.

Opgave

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top