(In)homogene stelsels (voorbeeld)

Course subject(s) 2. Rekenen met vectoren en matrices

Hier wordt een inhomogeen stelsel vergeleken met een homogeen stelsel. Beide stelsels worden opgelost en geplot. Hieruit blijkt dat beide oplossingen sterk op elkaar lijken.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top