Wat is een matrix? (voorbeeld)

Course subject(s) 3. Lineaire onafhankelijkheid en lineaire afbeelding

Er wordt uitgelegd wat een matrix eigenlijk is aan de hand van een voorbeeld. In dit voorbeeld wordt een vergelijking gemaakt met functies zoals behandeld bij het vak Analyse. Van deze “functie” wordt het domein, codomein en bereik bepaald.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top