De matrix van een lineaire afbeelding (voorbeeld)

Course subject(s) 3. Lineaire onafhankelijkheid en lineaire afbeelding

In dit fragment wordt een matrix gevonden die bij een lineaire afbeelding hoort. Het eerste voorbeeld heeft betrekking op een afbeelding die vectoren 3 keer zo lang maakt. Het tweede voorbeeld betreft een afbeelding die een vector over een bepaalde hoek draait. Voor beide afbeeldingen wordt een matrix gevonden die ze beschrijft.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top