Het begrip surjectief (onto)

Course subject(s) 3. Lineaire onafhankelijkheid en lineaire afbeelding

Wanneer het codomein en het bereik hetzelfde zijn dan heet een afbeelding surjectief (“onto” in het Engels). In dit fragment wordt de definitie van surjectief gegeven

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top