Het begrip injectief (one-to-one)

Course subject(s) 3. Lineaire onafhankelijkheid en lineaire afbeelding

In dit fragment wordt het begrip injectief (“one-to-one” in het Engels) gedefineerd met behulp van een schematische tekening. Vervolgens wordt een voorbeeld gegeven waarin de definitie wordt toegepast.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top