Bewijs van de eerste lijn

Course subject(s) 4. Matrices, inversie en stellingen

Hier wordt het bewijs van de eerste lijn van de Invertible Matrix Theorem gepresenteerd. De termen “lineaire onafhankelijkheid” en “lineaire afbeelding” worden betrokken bij het bewijs. De uitspraken g, h en i worden bewezen.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top