Wat is een matrix?

Course subject(s) 4. Matrices, inversie en stellingen

Er wordt getoond hoe een matrix kan worden weergegeven, hoe de grootte van een matrix wordt gedefineerd en er wordt uitgelegd wat de “transpose” van een matrix is.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top