Wat is de inverse van een matrix?

Course subject(s) 4. Matrices, inversie en stellingen

In dit fragment wordt uitgelegd wanneer een inverse van een matrix van pas komt. Vervolgens wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd wat een inverse matrix is.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top