Bewijs van de eerste cirkel

Course subject(s) 4. Matrices, inversie en stellingen

In dit fragment worden vijf uitspraken (a, j, d, c en b) uit de Invertible Matrix Theorem bewezen. Deze vormen de eerste cirkel. Er wordt ook getoond hoe een bewijs netjes en gestructureerd kan worden opgeschreven.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top