In dit college worden structuren uit de wiskunde behandeld, zoals natuurlijke getallen en inductie, reële getallen en volledigheid, functies en continuïteit, convergentie van getallenrijen, functierijen en getallenreeksen. Het doel hiervan is niet zozeer het leren van rekenvaardigheden in de analyse, maar meer het begrijpen van de theorie daarachter, in het bijzonder het leren omgaan met definities, stellingen en bewijzen. Hiermee wordt een stevig fundament gelegd voor verdere studie in de wiskunde.

Wiskundige Structuren is een eerstejaarsvak van de bachelor Technische Wiskunde aan de Technische Universiteit Delft en de bachelor Wiskunde aan de Universiteit Leiden. Voor studenten aan de TU Delft werd er drie uur per week hoorcollege gegeven en twee uur per week werkcollege. Daarnaast konden er elke week inleveropgaven ingeleverd worden, waar de studenten vervolgens feedback op kregen. Op deze OpenCourseWare pagina zijn de hoorcolleges en opgaven met uitwerkingen beschikbaar. De hoorcolleges worden gegeven door Dr. ir. M.C. Veraar. Met enkel de hoorcolleges zul je dit vak niet kunnen doorgronden. De opgaven zijn een integraal onderdeel van het vak, neem hier dus ook ruim de tijd voor. Het vak is 6 ECTS waard, wat overeenkomt met 168 uur studielast, en deze tijd zul je waarschijnlijk ook nodig hebben.

De cursus wordt gegeven aan de hand van een dictaat, dat je onder literatuur kunt vinden. De modules die je aan de linkerkant van de pagina vindt, komen overeen met hoofdstukken uit het dictaat. In de hoorcolleges zal af en toe naar bladzijde- en opgavenummers uit het dictaat gerefereerd worden. Deze kloppen in sommige gevallen helaas niet meer, aangezien er bij de colleges een oudere versie van het dictaat gebruikt werd. Ook wordt er in de colleges gewezen op typefouten in het dictaat. Deze zijn er inmiddels uitgehaald en deze opmerkingen zijn dus niet meer relevant.

In het dictaat staan ook hoofdstukken over de differentieren en integreren. Deze zijn officieel geen onderdeel van het vak en worden ook niet behandeld op het college. Wel leren de studenten dit deel bij een ander vak. Indien je meer wilt leren hierover dan kun je deze hoofdstukken zelf bestuderen.

Creative Commons License
Wiskundige Structuren by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/wiskundige-structuren/.
Back to top