In deze module vervolgen we onze axiomatische karakterisering van getalsystemen. Ditmaal zijn de reële getallen aan de beurt, met de operaties van optelling en vermenigvuldiging en de ordeningsrelatie. We zullen zien dat R een aantal eigenschappen heeft, die R sterk onderscheiden van N, Z en Q. Er geldt onder andere dat R overaftelbaar is. Een constructie van R uit Q zal nog even op zich laten wachten, deze wordt pas aan het einde van de volgende module gegeven.

Back to top