Na twee modules gekeken te hebben naar axioma’s is dat onderwerp nu afgesloten. We zullen de bekende rekenregels voor reële getallen weer hanteren en niet meer bij elke stap het gebruikte axioma noemen.

De komende modules zullen gaan over begrippen die onmisbaar zijn in de Analyse, met in deze module het begrip Rij. Rijen worden overal gebruikt: om continue functies te beschrijven (centraal in de volgende module), bij benaderingen van oplossingen van vergelijkingen etc. In deze module zullen we een aantal belangrijke eigenschappen van reële rijen bestuderen.

Deze module vormt eigenlijk de hart van het vak Wiskundige Structuren. Alle volgende modules zullen op de theorie die in deze module behandeld wordt voortbouwen. Het is dan ook raadzaam voldoende tijd uit te trekken om deze module volledig te doorgronden.

Aan het eind van deze module zijn we ongeveer om de helft van de stof van het vak. Om te kijken hoe je ervoor staat qua begrip, is het handig om na deze module een aantal tussentoetsen te maken. De tussentoetsen vind je onder Tentamens en gaan over alle behandelde stof tot en met deze module. Probeer deze tussentoetsen te maken zonder dictaat

Back to top