IV.2 Eigenschappen van Convergente Rijen

Course week(s) Week 6
Course subject(s) 4. Rijen

In deze paragraaf kijken we naar eigenschappen van convergente rijen. De definitie van convergentie, die we in de vorige paragraaf bekeken hebben, is niet erg handig om moeilijke limieten mee uit te rekenen. We leiden in deze paragraaf rekenregels voor limieten af, zodat lastige limieten berekend kunnen worden zonder terug te moeten gaan naar de oorspronkelijke definitie.

De stof is verspreid over twee college opnames. Het eerste deel is het einde van het college van de vorige paragraaf. Dit college werd gegeven door Dr. C. Kraaikamp, omdat Dr. ir. M.C. Veraar verhinderd was. Het tweede gedeelte wordt weer gewoon gegeven door Dr. ir. M.C. Veraar. Bekijk dit college tot 56:30. De rest van het college zullen we bij de volgende paragraaf bekijken.

Besproken Stof

In deze colleges is paragraaf IV.2 besproken. Alle stellingen van de paragraaf zijn uitgebreid aan bod geweest. De voorbeelden uit het dictaat zijn echter niet besproken. Het is aan te raden deze voorbeelden voor jezelf door te nemen. Het relevante gedeelte van het dictaat vind je onder bestanden

Oefenen

Deze paragraaf is eigenlijk een toepassing van de definities uit de vorige paragraaf. De opgaven zijn dit maal dan ook een stuk moeilijker. Het is wel erg belangrijk om hier oefening in te hebben. Probeer de volgende opgaven te maken:

  • Oefenopgaven – 1, 2, 3, 4, 11
  • Inzichtsopgaven – 6, 7, 9, 10
  • Verdiepingsopgaven – 5, 12, 13

Het gedeelte van het dictaat waar de opgaven instaan vind je onder bestanden. Daar staan ook uitwerkingen van een aantal opgaven uit paragraaf III.2.

Bestanden

Creative Commons License
Wiskundige Structuren by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/wiskundige-structuren/.
Back to top