Het volgende onderwep van deze cursus is Continuïteit. Dit is wederom een begrip dat onmisbaar is in de Analyse. Continue Functies blijken namelijk mooie eigenschappen te hebben. We zullen ons in deze module beperken tot continue reëelwaardige functies op deelverzamelingen van R. Ook limieten van functies zullen we kort bespreken.

De meeste studenten die dit vak volgden hadden bij het vak Analyse 1 al kennis gemaakt met continuïteit. Als je nog niet bekend bent met continuïteit, is dit geen probleem, maar zul je wel iets harder moeten werken voor deze module.

Voordat je aan deze module begint is het aan te raden om een aantal tussentoetsen te maken. De tussentoetsen vind je onder Tentamens en toetsen hoe goed je de stof van de eerste vier modules (tot en met Rijen) begrepen hebt. Probeer de tussentoetsen te maken zonder dictaat.

Back to top