V.5 De Exponentiële Functie

Course week(s) Week 10
Course subject(s) 5. Continuïteit

Deze laatste paragraaf van de module wordt niet in een college behandeld. Het is wel een leuke paragraaf om voor jezelf door te lezen. De behandelde stof is niet erg moeilijk, maar geeft je wel meer inzicht in de eigenschappen van de exponentiële functie. Deze paragraaf bouwt verder op paragraaf IV.5, waarin we de exponentiële functie gedefiniëerd hebben.

Het relevante gedeelte van het dictaat vind je onder bestanden.

Oefenen

Hoewel deze paragraaf niet behandeld is in een college, kan het nooit kwaad om te oefenen met bewijzen. De aanbevolen opgaven bij deze paragraaf zijn:

  • Oefenopgaven – 1, 3
  • Inzichtsopgaven – 4, 5
  • Verdiepingsopgaven –

Het gedeelte van het dictaat waar de opgaven instaan vind je onder bestanden. Er zijn helaas geen uitwerkingen beschikbaar van deze paragraaf.

Bestanden

Creative Commons License
Wiskundige Structuren by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/wiskundige-structuren/.
Back to top