Tentamens Hydromechanica 3

Course week(s) Week 7
Course subject(s) Tentamens

De tentamens voor deze cursus zijn gesloten boek tentamens. Dit houdt in dat bij het maken van het tentamen geen gebruik gemaakt mag worden van de studieboeken. Onderstaande tentamens gegeven een beeld van de inhoud en de vraagstelling van het tentamen. De uitgewerkte opgaven behorend bij de instructiecolleges zijn ook behulpzaam bij de voorbereiding voor het tentamen.

Creative Commons License
Hydromechanica 3 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-3/.
Back to top