In deze module worden schroef en schip aan elkaar gekoppeld. Er wordt speciaal gekeken naar de prestaties (voortstuwing) van een bepaalde combinatie. De interactie tussen schroef en schip wordt behandeld in college 6.
Allereerst wordt begonnen met het berekenen van het rendement van de schroef. Vervolgens wordt de voorstuwingstest behandeld, waarbij de motivatie en procedure uitgelegd worden.
Hierna wordt het zogenaamde actuatorschijf (‘Actuator Disk’) model uitgelegd. Er wordt verteld dat de uitleg van deze theorie in het collegedictaat (zie literatuur sectie) onduidelijk is. Hiervoor is er een klein document bij deze pagina toegevoegd waarin de theorie kort en duidelijk uitgelegd wordt.

Back to top