Fenomenologische beschrijving van de stroming om een schip classificatie van weerstandscomponenten en parametrische methoden voor de berekening van de scheepsweerstand. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de scheepsweerstand experimenteel bepaald kan worden.

Voor scheepsschroeven wordt aangegeven hoe de complete geometrie beschreven kan worden, hoe de stuwkracht en koppel uit een parametrische beschrijving kan worden berekend m.b.v. een systematische schroevenserie en via een ideaal stromings model (actuator schijf). Een introductie in cavitatie (vorming van waterdamp gebieden) is onderdeel van de cursus.

Leerdoelen

 • de ontwikkeling van de grenslaag van een schip beschrijven
 • wrjvings-, vorm- en golfweerstand beschrijven
 • de weerstand van een schip berekenen
 • vloeistof mechanische eogenschappen (druk, snelheid, massa en volume debiet, momentum, energie stroom etc.) reproduceren
 • vloeistof mechanische eigenschappen (continuiteitsvergelijking, momentumvergelijkingen en Bernouilli vergelijkingen voor diverse typen van stromingen) gebruiken
 • de wetten van behoud van massa, momentum and energie bij de flow actuator disk theory toepassen en de basis aannamen (drukverdeling, constante snelheid, oppervlakte enz.) verifieren
 • ¬†vergelijkingen van Bernouilli op eenvoudige stationaire stromingen toepassen
 • ¬†momentum and continuiteitsvergelijkingen gebruiken
 • de invloed van interferetie op golfweerstand begrijpen
 • de actuator disc theorie gebruiken
 • de geometrie van de schroef beschrijven
 • de ontwerpparameters van een schroef ontwerp berekenen
 • het cavitatiemechanisme beschrijven
 • de romp-propeller interactie beschrijven
Creative Commons License
Hydromechanica 3 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-3/.
Back to top