Deze module is de eerste die zich bezig houdt met de voortstuwing van schepen. Het centrale doel is om een eerste ontwerp van een schroef te kunnen maken die geschikt is om een schip voort te stuwen. Allereerst wordt de geometrie van de schroef behandeld. Met de kennis van deze geometrie wordt de ontwerpprocedure van de schroef uitgelegd. Vervolgens worden, met de verkregen kennis, verschillende schroefberekeningen gedaan.

Back to top