In de eerste module wordt begonnen met een introductie van de cursus. Er wordt een overzicht gegeven van de cursus en de bijbehorende studiedoelen worden benoemd:

  • Mechanismen voor scheepsweerstand en extrapolatie naar andere schalen begrijpen.
  • Principes van voortstuwing begrijpen.
  • Eerste schroefontwerp kunnen maken.
  • Begrijpen welke schadelijke vormen van cavitatie bestaan.

Vervolgens wordt er een korte samenvatting van de historie omtrent hydromechanica gegeven.
Na deze globale introductie komt de technische kant van de cursus aan bod. Er wordt begonnen met een introductie voor de fundamentele principes van hydromechanica. De Navier-Stokes en Euler vergelijkingen worden in dit deel behandeld.

Back to top