Bij de colleges van de cursus Hydromechanica 3 worden ook instructiecolleges gegeven. Deze zijn bedoeld om de student de kennis geleerd tijdens de hoorcolleges toe te passen op een praktisch gedefinieerd probleem. Hieronder staat een overzicht van de twee instructiecolleges uit het cursusjaar 2012-2013. De individuele collegepagina’s bevatten een korte samenvatting van de behandelde stof, de collegeramavideo, de opgave en de uitwerking ervan.

Back to top