Bij de cursus Hydromechanica 3 wordt gebruik gemaakt van twee boeken:

  • Resistance and Propulsion of Ships – door G. Kuiper
  • Ship Resistance and Flow – door L. Larsson, H.C. Raven

De hoofdstukken 9 tot en met 13 uit dit dictaat worden behandeld tijdens de cursus. De hoofdstukken zijn op afzonderlijke pagina’s in te zien en te downloaden.

Ship Resistance and Flow – door L. Larsson, H.C. Raven

De hoofstukken 1 tot en met 6 van dit boek zijn benodigd voor deze cursus. ISBN 978-0-939773-76-3. Het boek wordt aangeboden door SNAME (The Society of Naval Architects & Marine Engineers)

Het eerste deel van het boek beschrijft de stromingsverschijnselen die de weerstand veroorzaken die een schip ondervind als het beweegt in water. Het tweede deel bevat een inleiding tot de methoden waarmee deze weerstand voorspeld kan worden. Hierbij worden model testen, empirische methoden en numerieke methoden beschreven. Ook worden er richtlijnen gegeven die helpen bij het ontwerpen van een vorm van de scheepsromp. Ontwerpstappen voor het bereiken van gunstige stroming en weerstand van de romp zijn beschreven. Ook worden er voorbeelden gegeven voor schepen die varen met hoge, gemiddelde en lage snelheden. Afwegingen in het ontwerpproces die effect hebben op golf- en viskeuze effecten worden behandeld.

Back to top