13. The Propulsion Test

Course subject(s) Literatuur

In dit hoofdstuk wordt een test beschreven, genaamd ‘propulsion test’, waarmee propeller prestaties op ware grootte kan worden voorspeld op basis van de resultaten van een model. Verschillende tests worden beschreven. Ook worden de schalingswetten behandeld in dit hoofdstuk. De interactie van de propeller met de scheepsromp wordt beschreven, wat ook kort in hoofdstuk 11 gedaan wordt. De open water diagrammen, ook uit hoofstuk 11, worden toegepast. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een uitgebreid voorbeeld.

Creative Commons License
Hydromechanica 3 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-3/.
Back to top