12. Cavitation

Course subject(s) Literatuur

In dit hoofdstuk wordt het verschijnsel van cavitatie beschreven. Hierbij worden ook de gevolgen van dit fenomeen uitgelegd. Het zogenaamde nondimensionale cavitatienummer wordt behandeld. Ook worden er verschillende typen van cavitatie beschreven. Ook het gevolg van cavitatie wordt behandeld: lawaai en erosie.

Creative Commons License
Hydromechanica 3 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-3/.
Back to top