13. Materiaalbreuk en taaiheid

Course week(s) Week 7
Course subject(s) 13. Materiaalbreuk en taaiheid

Module 13 gaat verder met hoofdstuk 8 van het boek, over materiaalbreuk en taaiheid. Deze module begint met een herhaling van de introductie van dit hoofdstuk, zoals gegeven in de vorige module. Vervolgens wordt er naar de energie behorend bij taaiheid gekeken en komt er een nieuwe maat van taaiheid naar voren: oppervlakte energie. Er wordt dus verschil gemaakt tussen de breuktaaiheid van een materiaal (module 12) en de oppervlakte energie. Hierna wordt de breuktaaiheid van materialen in kaart gebracht door middel van materiaalkaarten. De relatie met de elasticiteitsmodulus en de materiaalsterkte wordt getoond. Vervolgens wordt de oorsprong van oppervlakte energie gezocht, zodat de student meer inzicht in de definitie kan krijgen. Hierna wordt verteld over het manipuleren van materiaaltaaiheid en de contradictie met materiaalsterkte: het maximaliseren van de ene eigenschap heeft een verzwakking van de andere eigenschap tot gevolg.

Creative Commons License
Materiaalkunde 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/materiaalkunde-1/.
Back to top