De zesde module begint met de afronding van hoofdstuk 4, welke in voorgaande modulen ook al werd behandeld. Er wordt gestart met de atoompakking van polymeren. Vervolgens wordt het concept van cohesie energie behandeld: de energie waarmee een materiaal zichzelf vasthoudt. Hiermee samenhangend wordt de relatie met de elasticiteitsmodulus behandeld. In het bijzonder wordt de elasticiteitsmodulus van elastomeren uitgelegd. Vervolgens wordt verteld over het manipuleren van modulus en dichtheid van composiete materialen. Hierna wordt hoofdstuk 4 afgesloten met een uitleg over schuim materialen. 

Hierna wordt met hoofdstuk 5 gestart. Dit hoofdstuk maakt gebruik van de kennis over stijfheden, welke is verworven tijdens hoofdstuk 4. Er wordt een introductie van dit hoofdstuk gegeven, welke in de komende modulen zullen worden behandeld.

Back to top