Literatuur Materiaalkunde 1

Course week(s) Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Course subject(s) Literatuur 1. Introductie Materiaalkunde 1 2. Materiaaleigenschappen en -klassen 3. Materiaalkeuze in ontwerpprocessen 4. Spanning en rek 5. Anisotropie en atoom pakking 6. Cohesie energie 7. Mechanische elastische effecten 8. Materiaaloptimalisatie en plasticiteit 9. Materiaalsterkte en dislocaties 10. Materiaalsterkte manipuleren 11. Sterkte gelimiteerd ontwerpen (1) 12. Sterkte gelimiteerd ontwerpen (2) 13. Materiaalbreuk en taaiheid 14. Vermoeiing Tentamens

Bij deze cursus wordt gebruik gemaakt van het volgende tekstboek:

Materials: engineering, science, processing and design – M. F. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon, 2e editie, Butterworth-Heinemann, ISBN 9780750683913.

Een gelimiteerd aantal pagina’s van het tekstboek van Ashby kan hier gevonden worden.

Materials: engineering, science, processing and design

Van het tekstboek zijn niet alle hoofdstukken nodig bij de cursus. De student wordt verwacht de volgende hoofdstukken uit het tekstboek te kennen en te kunnen toepassen: 1 tot en met 9. Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen die in deze hoofdstukken behandeld wordt.

1. Introduction: Materials – history and character

Dit eerste hoofdstuk dient als een globale introductie voor materiaalkunde. De gebruikelijke definities worden hierin beschreven, alsmede een introductie tot materiaaleigenschappen.

2. Family trees: Organizing materials and processes

Verschillende materialen kunnen worden onderverdeeld in verschillende groepen en subgroepen. Dit tweede hoofdstuk houdt zich hiermee bezig.

3. Strategic thinking: Matching material to design

In dit hoofdstuk komende verschillende ‘ontwerp strategieën’ naar voren. Deze worden toegepast om materialen aan bepaalde ontwerpen te koppelen.

4. Stiffness and weight: Density and elastic moduli

De twee belangrijke eigenschappen van stijfheid (elasticiteitsmodulus) en gewicht (dichtheid) komen in dit hoofdstuk uitgebreid aan bod.

5. Flex, sag and wobble: Stiffness-limited design

Met de kennis vergaard in het vierde hoofdstuk, wordt in hoofdstuk 5 stijfheid gekoppeld aan ontwerp. Er wordt besproken hoe het mogelijk is om te ontwerpen met de materiaalstijfheid als limiet.

6. Beyond elasticity: Plasticity, yielding and ductility

Nadat elasticiteit is besproken in het vierde en vijfde hoofdstuk, komen plastische vervormingen van materiaal aan bod. De eigenschap materiaalsterkte wordt uitgebreid besproken.

7. Bend and crush: Strength-limited design

Net zoals hoofdstuk 5 ontwerpen die gelimiteerd waren aan stijfheid besprak, gaat hoofdstuk 7 over ontwerpen die gelimiteerd zijn aan de materiaalsterkte. De kennis van hoofdstuk 6 wordt hierbij toegepast op het ontwerpproces.

8. Fracture and fracture toughness

De materiaal termen breuk en breuktaaiheid komen naar voren in dit achtste hoofdstuk. Breukmechanica wordt besproken, alsmede de manieren waarop breuktaaiheid van materialen te manipuleren is.

9. Shake, rattle and roll: Cyclic loading, damage and failure

Dit laatste hoofdstuk bespreekt trillingen en dempingscoëfficiënten van materialen. Cyclische belastingen komen aan bod, in tegenstelling tot de statische belastingen die beschouwd werden in de voorgaande hoofdstukken.

Creative Commons License
Materiaalkunde 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/materiaalkunde-1/.
Back to top