De vierde module gaat verder met hoofdstuk 4 van het boek, waar in module 3 al aan was begonnen. Verschillende typen belastingen worden uitgelegd. Vervolgens worden de concepten spanning en rek beschreven, met daarbij behorende materiaaleigenschappen. Hierbij wordt ook de spanning-rek curve uitgelegd voor verschillende materiaaltypen.

Nadat er over het vervormen van materialen is verteld, wordt vervolgens uitgelegd hoe deze vervormingen uit te drukken zijn in energie. Bijbehorend wordt een interactieve test gestart, waarin een vraag verschijnt met betrekking tot de behandelde stof in deze module.

Back to top