Module 14 is de laatste module van deze cursus en zal gaan over een nieuw type faalgedrag: vermoeiing. Er wordt begonnen met een introductie van dit onderwerp en hierna wordt vermoeiing gerelateerd aan de demping coëfficiënt van materialen. Trillingen van materiaal wordt vervolgens gekoppeld met de spanning in materialen, waarbij het probleem van vermoeiing naar voren komt. Hierbij worden S-N curves behandeld. Ook worden er enkele regels en wetten gegeven, welke gebruikt dienen te worden in ontwerpprocessen waarbij vermoeiing van belang is. Vervolgens wordt gekeken naar de vermoeiing van materialen, waarbij al voor belasting scheurtjes aanwezig zijn. De vermoeiing van materiaal wordt vervolgens kort in een materiaalkaart weergegeven. Hierna wordt verder ingegaan op het behandelde faalmechanisme, door te kijken waar demping en vermoeiing vandaan komen.

Back to top