Module 10 van deze cursus gaat verder met de dislocaties in de kristalstructuur van materialen (hoofdstuk 6 van het boek), waar in module 9 al aan was begonnen. Er wordt verteld hoe schuifspanningen invloed kunnen uitoefenen op dislocaties. Dit is een inleiding voor het hoofdonderwerp van deze module, welke gaat over de manieren waarop de sterkte van materialen gemanipuleerd kan worden. Vier verschillende manieren worden behandeld: extra atomen toevoegen (solution hardening), grote deeltjes toevoegen (dispersion), materiaal vervormingen (work hardening) en korrelgrenzen toevoegen (grain boundary hardening). De module wordt afgesloten met een uitleg over polykristallijne materialen.

Back to top