3. Golfmakende en viskeuze weerstand

Course week(s) Week 3
Course subject(s) 3. Golfmakende en viskeuze weerstand

De derde module begint met een mededeling over de instructie die in Module 4 wordt gegeven. Er wordt gepraat over twee oefenopgaven, welke aanbevolen worden te maken. Deze oefenopgaven zijn te vinden op de pagina van Instructie 1.

Vervolgens wordt de volgende vraag gesteld: Welke weerstandscomponenten hangen er af van de drukverdeling rondom de romp? Deze vraag kan beantwoord worden met de stof die behandeld is in Module 3. Na de uitwerking van deze vraag worden er verschillende stromingsmodellen behandeld, gebaseerd op de Navier-Stokes vergelijking. Vervolgens worden er twee nieuwe typen weerstand behandeld: golfmakende weerstand en viskeuze weerstand.

Downloads

Creative Commons License
Hydromechanica 3 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-3/.
Back to top