10. Propeller geometry

Course subject(s) Literatuur

In dit hoofdstuk wordt de geometrie van de propeller beschreven. Hierbij worden ook bijbehorende namen en definities uitgelegd. De doorsnede van de propeller wordt beschreven en geanalyseerd. Ook wordt het coördinatensysteem waarin de analyse plaatsvindt uitgelegd. De getordeerde propeller wordt ook in dit hoofdstuk beschreven.

Creative Commons License
Hydromechanica 3 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-3/.
Back to top