11. Systematic Propeller Series

Course subject(s) Literatuur

In hoofdstuk 11 wordt het ontwerpproces van een propeller in uniforme stroming uitgelegd. De prestaties van de propeller kan worden uitgedrukt in open water diagrammen, welke in het begin van dit hoofdstuk behandeld worden. Vervolgens wordt ook de kwaliteitsindex uitgelegd. Ook wordt er een deel van het hoofdstuk geweid aan de interactie tussen scheepsromp en propeller.

Creative Commons License
Hydromechanica 3 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-3/.
Back to top