9. The Actuator Disk Theory

Course subject(s) Literatuur

Dit hoofdstuk behandeld de berekening en analyse van de door de schroef veroorzaakte snelheid op de omringende vloeistof. Enkele fundamentele natuurwetten worden hierbij behandeld, zoals de behoudswetten en de wet van Bernoulli. Ook worden de aannamen en beperkingen van de behandelde theorie uitgelicht.

Creative Commons License
Hydromechanica 3 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/hydromechanica-3/.
Back to top